Administrator Nema komentara

Lim profilisan u obliku crijepa OCP 25

Lim u obliku crijepa je visokokvalitetni proizvod u području profiliranja limova, na tržištu je zastupljen kao jedna od najboljih varijanti izbora za pokrivanje svih vrsta objekata od onih najzahtjevnijih stambenih do malih individualnih vikend kuća. OCP lim u obliku crijepa zbog svoje težine i jednostavne montaže vrlo je pogodan za pokrivanje stambenih zgrada i objekata na kojima se rade nadogradnje. Postojanost boja na svim limovima odnosno profilima vrlo je bitna i treba je naglasiti. Izdržljivost krovnog lima je velika i ima vrlo veliku čvrstoću i otpornost uz mali presjek. Krovni limovi se proizvode u pločama čija se dužina određuje prema narudžbi kupca.

 

 

 

Osnovne karakteristike:

 • Visina: 25 mm
 • Pokrivna širina : 1080 mm
 • Osno rastojanje – korak : 180 mm
Administrator Nema komentara

Trapezni lim OTP 150

Sa ciljem vođenja sila pritiska s krova na podkonstrukciju, između nosača i gornjih pokrova, koristimo visoko trapezni lim. Koristi se kod krovova s malim nagibom (1,5-2,5%) i velikim rasponima između mosača ( do 9m). Svojim statičkim karakteristikama idealno se uklapa u gradnji međukatnih konstrukcije te industrijskih i trgovačkih objekata.

Prednosti gradnje visokim valom:

– Ušteda na troškovima građenja
– Skraćuje se vrijeme gradnje
– Povećava iskorištenost prostora

Kalkulacija konstrukcije kao i nužno planiranje instalacije povezani su s projektom i individualno pripremljeni u odjelu inženjeringa.

 

Osnovne karakteristike:

 • Visina: 150 mm
 • Pokrivna širina : 840 mm
 • Osno rastojanje: 280 mm
 • Težina (kg/m2): 10,70( 0,75 mm); 12,60(0,88 mm)
Administrator Nema komentara

Trapezni lim OTP 85

Lim OTP 85 ubraja se u srednje profilirane limove, budući da su viši od prosječnih limova koji se koriste za klasične pokrove, a ipak niži od visokoprofiliranog lima poput OTP 150.

Koriste se u:

– Sistemu ravnih krovova
– Sistemu kosih krovova
– Međuspratnoj konstrukciji
– Ostalim sistemima

Prema geometrijskim karateristikama, lim OTP 85 primjenjuje se kod sistema bez ekstremno velikih raspona oslonaca. Prilikom ugradnje lima OTP 85 u međukatnoj konstrukciji, racionaliziraju se troškovi gradnje kroz smanjeni utrošak betona, manja je visina same međuspratne konstrukcije u odnosu na sistem sa visokoprofiliranim limovima i drugo.

Najveća prednost lima OTP 85 je u mogućnost primjene u širem spektru projekata u odnosu na ostale trapezne limove.

Osnovne karakteristike:

 • Visina: 85 mm
 • Pokrivna širina : 1100 mm
 • Osno rastojanje: 275 mm
 • Težina (kg/m2): 4,25( 0,75 mm); 5,10(0,88 mm)
Administrator Nema komentara

Trapezni lim OTP 45

Trapezni limovi su namjenjeni za pokrivanje krovova i oblaganje unutrašnjih i vanjskih pregradnih zidova. Odlikuju ih sjajne statičke osobine zbog čega su izuzetno pogodni kod velikih rastojanja između oslonaca što u mnogome pojednostavljuje i pojeftinjuje konstrukciju – lim je savijan u obliku trapeza a njegova rebra osiguravaju potrebnu nosivost. Upravo iz ovog razloga kao i zbog drugih osobina primjenjuju se na fasadama i stropovima u različitim konstrukcijama. Trapezni limovi manjih visina trapeza služe za vanjske i pregradne zidove dok oni sa većim trapezima služe za pokrivanje krovova. Često ih srećemo u kombinaciji sa izolatorom – kamenom vunom ili polistirenom što im daje izvanredne termoizolacione karakteristike kako stropa tako i fasade. Pored lakoće ugradnje i odličnih statičkih karakteristika ovakva rješenja su i vizuelno vrlo privlačna.

 

Osnovne karakteristike:

 • Visina: 45 mm
 • Težina (kg/m2): 5,10( 0,5mm); 6,10(0,6mm)
 • Pokrivna širina : 950 mm
 • Osno rastojanje: 190 mm
Administrator Nema komentara

Trapezni lim OTP 30

Trapezni limovi su namjenjeni za pokrivanje krovova i oblaganje unutrašnjih i vanjskih pregradnih zidova. Odlikuju ih sjajne statičke osobine zbog čega su izuzetno pogodni kod velikih rastojanja između oslonaca što u mnogome pojednostavljuje i pojeftinjuje konstrukciju – lim je savijan u obliku trapeza a njegova rebra osiguravaju potrebnu nosivost. Upravo iz ovog razloga kao i zbog drugih osobina primjenjuju se na fasadama i stropovima u različitim konstrukcijama. Trapezni limovi manjih visina trapeza služe za vanjske i pregradne zidove dok oni sa većim trapezima služe za pokrivanje krovova. Često ih srećemo u kombinaciji sa izolatorom – kamenom vunom ili polistirenom što im daje izvanredne termoizolacione karakteristike kako stropa tako i fasade. Pored lakoće ugradnje i odličnih statičkih karakteristika ovakva rješenja su i vizuelno vrlo privlačna.

 

Osnovne karakteristike:

 • Visina: 30 mm
 • Težina (kg/m2): 4,85( 0,5mm); 5,80(0,6mm)
 • Pokrivna širina : 1000 mm
 • Osno rastojanje: 166,7 mm
Administrator Nema komentara

Trapezni lim OTP 14

 

Trapezni limovi su namjenjeni za pokrivanje krovova i oblaganje unutrašnjih i vanjskih pregradnih zidova. Odlikuju ih sjajne statičke osobine zbog čega su izuzetno pogodni kod velikih rastojanja između oslonaca što u mnogome pojednostavljuje i pojeftinjuje konstrukciju – lim je savijan u obliku trapeza a njegova rebra osiguravaju potrebnu nosivost. Upravo iz ovog razloga kao i zbog drugih osobina primjenjuju se na fasadama i stropovima u različitim konstrukcijama. Trapezni limovi manjih visina trapeza služe za vanjske i pregradne zidove dok oni sa većim trapezima služe za pokrivanje krovova. Često ih srećemo u kombinaciji sa izolatorom – kamenom vunom ili polistirenom što im daje izvanredne termoizolacione karakteristike kako stropa tako i fasade. Pored lakoće ugradnje i odličnih statičkih karakteristika ovakva rješenja su i vizuelno vrlo privlačna.

Osnovne karakteristike:

 • Visina: 14 mm
 • Težina (kg/m2): 4,25( 0,5mm); 5,10(0,6mm)
 • Pokrivna širina : 1135 mm
 • Osno rastojanje: 227 mm
Administrator Nema komentara

Krovni panel PS – Polistiren

Krovni paneli s toplinsko izolacijskom jezgrom od ekspandiranog polistirena (EPS-a) sastoje se od duboko trapezno profiliranog čeličnog lima sa jedne strane, te plitko profiliranog ili glatkog čeličnog lima sa druge strane. Limovi su debljine 0,5 ili 0,6 mm, obostrano pocinčani i bojani.

Lim je prilijepljen za toplinsko izolacijsku jezgru od EPS-a tlačne čvrstoće pri 10 % – tnoj stišljivosti 100 kPa, otpornosti prema požaru razreda B2 (prema normi DIN 4201-1). Na ovaj način dobiva se kompozitni građevinski proizvod odličnih toplinsko izolacijskih svojstava. Paneli sa ispunom od EPS-a izrađuju se u rasponu debljina od 60 do200 mm.

Administrator Nema komentara

Krovni panel T – Kamena vuna

Negorivi paneli su idealna rješenja za krovove (nagib min 3 stepena) na tržnim centrima,
poslovnim objektima,sportskim dvoranama i industrijskim halama.
Njihova raznovrsnost čini ih pogodnim za instalaciju kao fasade, pregradne zidove i plafone.
Krovni snedvič paneli mogu da se fiksiraju na podkonstrukciju od čelika, drveta ili betona.

Struktura

Negorivi krovni paneliastoje se od niskoprofilisanog i trapeznoprofilisanog (275 g/m2),
galvanizovanog i obojenog čeličnog lima (standardne debljine 0.6 mmi 0,5 mm) sa
nezapaljivim jezgrom od kamene vune (debljina 60 – 200 mm).

Svi slojevi zajedno čine kompaktan sendvič panel koji obezbjeđuje odgovarajuću čvrstinu,
otpornost na opterećenja, i montažu, dok jezgro, proizvedeno od kamene vune,
obezbjeđuje odličnu toplotnu i zvučnu izolaciju i visoku vatrootpornost.

Osnovne prednosti

 •  Kvalitetna protivpožarna zaštita
 • Visoka otpornost na opterećenja
 •  Odlična termička i zvučna izolacija
 •  Brza gradnja Trajnost objekata
 •  Višestruka primjena
 •  Investicija za dug životni vijek

Tehničke karakteristike

 •  Spoljašnji trapezni profil, duboko profilisan; debljina lima: 0,6 mm i 0,5 mm
 •  Unutrašnji profil: stabdard
 •  Modularna širina: 1000 mm
 •  Dužina: do 14 m
 •  Debljina izolacije: 60, 80, 100, 120, 150, 200 mm